Friskis&Svettis Malmö


Personuppgiftslagen

 
FRISKIS&SVETTIS MALMÖ & PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)

För kännedom till dig som medlem. För att föreningen ska kunna ha en fungerande medlemshantering och registrering behöver vi följande uppgifter vid tecknande av medlemskap: Namn, personnummer och e-postadress.Som ideell förening måste vi redovisa en riktig medlemsförteckning bland annat för att erhålla kommunala bidrag. Medlemmar som efter några år inte förnyat sitt medlemskap, raderas ur registret men kan fram tills dess finnas registrerade som ”icke aktiva”.