Friskis&Svettis Malmö


Medlemsvillkor

 

Välkommen som medlem i IF Friskis&Svettis Malmö som är en ideell idrottsförening ansluten till Riksidrottsförbundet! Att vara en ideell medlemsförening innebär att eventuellt överskott går tillbaka in i verksamheten eftersom det inte finns några vinstintressen.

Med ditt medlemskap följer såväl ett antal rättigheter som skyldigheter vilka finns angivna i föreningens stadgar vilka är att betrakta som ett avtal mellan förening och medlem.

Din möjlighet att påverka föreningens utveckling finns främst på årsmötet där du har rätt att delta, komma med förslag och rösta. Du är också alltid välkommen med frågor och förslag genom att vända dig till vår medlemsservice på anläggningarna. Det går också bra att utnyttja de uppsatta förslagslådorna eller att skriva till någon på kontaktsidan här på vår hemsida.MEDLEMSKAP
Ditt medlemskap är personligt och gäller per kalenderår. Erlagt medlemskap för året återköps inte och medlemskortet får inte överlåtas eller lånas ut. När du blir ny medlem krävs att du lämnar vissa personuppgifter som registreras och lagras enligt personuppgiftslagen (PUL) för administration av medlemskapet. Uppgifterna lämnas inte ut till tredje part. För ditt medlemskort behövs också ett foto till vilket fotograferingen ombesörjs i samband med registreringen hos Friskis&Svettis medlemsservice.

Om det sker förändringar av din bostadsadress och e-postadress, ditt namn och telefonnummer eller nummer för autogirohantering ber vi dig att underrätta oss snarast så att vi har aktuella uppgifter i vårt register.

Om du förlorar ditt medlemskort, som ju är en värdehandling, eller om det skadas så att det blir tekniskt obrukbart ska detta omgående anmälas till medlemsservice som då utfärdar ett nytt kort mot en fastställd avgift.


TRÄNINGSKORT
För att kunna träna måste du komplettera ditt medlemskort så att det kommer att gälla som ett träningskort. Det gäller då på Friskis&Svettis alla anläggningar i Malmö. Träningskortet är också personligt men kan mot avgift överlåtas till annan medlem om föreningens villkor för överlåtelse följs. Däremot återköps träningskortet inte av Friskis&Svettis. Att låna ut träningskortet är inte tillåtet och kan leda till avstängning från föreningens verksamhet.

Frågor kring ditt medlems-/träningskort kan du få besvarade av medlemsservice på anläggningarna.

De kan upplysa om olika betalningssätt, kontant, Autogiro eller via internet. Hur eventuell överlåtelse kan ske liksom möjligheten att frysa kortet kan du också få veta.

Mot uppvisande av giltigt träningskort har du möjlighet att mot reducerad avgift träna i mån av plats vid besök hos annan Friskis&Svettis-förening än din egen.


OM TRÄNINGEN

Varje gång du besöker Friskis&Svettis för träning ska du ta med ditt träningskort samt registrera dig på anläggningens bokningsstation. Du har tillgång till träning i mån av plats på respektive pass. Du kan säkerställa att få plats på önskat pass genom att boka dig i förväg på hemsidans Interbokning. Du måste se till att registrera dig och få en passbiljett i incheckningsstationen på anläggningen i tid, senast 10 minuter innan passet ska starta. Gällande schema hittar du på hemsidan där det också i möjligaste mån finns inlagt aktuella schema- eller tränarändringar.

All träning sker på egen risk och du är själv ansvarig för att ditt hälsotillstånd är sådant att du kan träna och delta i aktiviteterna hos Friskis&Svettis.

KRING TRÄNINGEN

Värdesaker som kläder och skor är sådant som ibland försvinner eftersom stölder tyvärr förekommer. Ansvaret för dina ägodelar är sådant som du själv får råda över. Minimera stöldrisken genom att låsa in dina ägodelar i klädskåp och värdeskåp där sådana finns. Sådant du är extra rädd om kan du ta med in i träningssalarna och förvara dem där på tillgängliga hyllor.

Kvarglömda kläder, skor m m hamnar i uppsamlingsskåp på anläggningarna. Ibland måste vi städa upp i skåpen så dröj inte för länge med att titta om det du glömt finns i skåpet.

Dopning i alla former tar Friskis&Svettis Malmö starkt avstånd från. Eftersom föreningen är medlem i Riksidrottsförbundet tillämpar vi deras regler mot dopning. Detta innebär att du är skyldig att medverka i eventuella dopningskontroller vilka utförs oanmälda och innebär att du måste lämna urinprov, blodprov eller båda delarna. Kontrollerna utförs av legitimerade funktionärer.

Den som ertappas med att vara dopad stängs av från Friskis&Svettis i normalt två år med omedelbar verkan.


Trivsel mår vi alla bra av, det gör träningen roligare och upplevelsen av den större. Därför är alla tacksamma om du respekterar anläggningarnas skogränser och alltid har på dig rena inneskor när du vistas i träningslokalerna. Det är också uppskattat om du har med dig en handduk och kan torka bort din svett på redskap, maskiner och golv. I våra gym ber vi dig följa de anvisningar som finns vad gäller träningsmetoder och användning av utrustningen.

Friskis&Svettis vill skapa en atmosfär som gör att alla känner sig välkomna för att träna och ska uppleva våra lokaler som trivsamma mötesplatser. Som medlem bidrar du till denna trivsel!

Olycksfallsförsäkring finns för dig i försäkringsbolaget SVEDEA. Den gäller vid olycksfallsskada som drabbar dig när du tränar på Friskis&Svettis. Den gäller även vid direkt resa till och från träningen. En olycksfallsskada är en händelse, med påverkan utifrån, som inträffar plötsligt och oförutsett och leder till att du skadas. Skador som orsakas av förslitning, överbelastning eller överansträngning räknas inte som olycksfallsskada och ersätts vanligtvis inte även om dina besvär infunnit sig i samband med idrott. Friskis&Svettis rekommenderar till följd av ovanstående att varje medlem ser över sitt eget försäkringsskydd.

Utrymning vid brand hoppas vi inte ska behövas. Men vi rekommenderar dig som medlem att ta del av den utrymningsinformation som finns och titta efter närmaste nödutgång.

Vi är ibland tvungna att ha utrymningsövningar och är tacksamma för att du vid dessa tillfällen ställer upp och hjälper till samt har överseende med störningen i träningen.MEDLEMSFÖRMÅNER
Som medlem i Friskis&Svettis Malmö har du tillgång till ett flertal olika förmåner som till exempel:

  • ett gratis prova på tillfälle för gäst får du när du löser ny medlemsavgift
  • Friskis&Svettis Malmös nyhetsbrev 4 till 6 utgåvor årligen samt FriskisPressen 6 nummer årligen kan du hämta från tidningsställ på anläggningarna
  • möjlighet att delta i kurs- och utbildningsverksamhet arrangerade av föreningen
  • möjlighet att delta i våra Ute- och PåTur-verksamheter
  • möjlighet att utnyttja våra barnrum i samband med din egen träning
  • tillgång till erbjudanden och rabatter hos aktuella samarbetspartners.
  • erbjudande hos tillfälliga samarbetspartners. De annonseras här på hemsidan