Friskis&Svettis Malmö


Organisation

 

Kansli: Ystadvägen 19, 214 30 Malmö
Telefon: 040–643 40 00

Friskis&Svettis Malmö är en ideell idrottsförening ansluten till Svenska Friidrottsförbundet och Svenska Skidförbundet och därigenom till Riksidrottsförbundet. Föreningen är även ansluten till Friskis&Svettis Riks paraplyorganisation.

Föreningens omsättning uppgår till cirka 56 miljoner kronor per år.

Antalet medlemmar i Friksis&Svettis Malmö är runt 22 250, med  45 % killar och 55 % tjejer.

Malmöföreningen administreras och drivs av kansliet som finns på Ystadvägen 19. Den dagliga driften sköts av respektive anläggning, Parmöllan, Ön, Heleneholm, Johanneslust och Stadion.

32 personer är heltidsanställda. Ansvarig för verksamheten gentemot styrelsen är Sören Busk.

För att driva en ideell förening krävs också en stomme av ideellt arbetande personer, för närvarande cirka 250.

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ som genomförs en gång per år.

Valberedningen arbetar på uppdrag av Årsmötet och efter följande instruktion


Friskis&Svettis Malmös styrelse

- består a 6 ordinarie ledamöter och 1 suppleant

styr1

Peter Gauffin
Ordförande


Stefan Malmros

Jan Gruvstad

styrord

Göran Hellryd


Margareta Göransson

Yvonne Gustafsson

Andreas Pitlik


Suppleanter

 

Lotta hanneroth

Charlotte Hanneroth

 


Ständigt adjungerade

Sören Busk
Verksamhetschef