Friskis&Svettis Malmö


Om stölder

 

Stölder

Tyvärr förekommer det även hos oss en del stölder. Vi ser hela tiden över vad vi kan göra för att bli bättre på att förhindra att det sker, och det har blivit bättre, t ex sen vi satte upp vändkors på Heleneholm. Men som sagt, helt har vi inte lyckats så vi ber dig att inte lämna dina värdesaker i skåpen under träningen.


Kan inte ansvara

Tyvärr har vi ingen försäkring som gör att vi kan ersätta dig om du råkar ut för en stöld, så återigen, lämna inte dina värdesaker utan uppsikt!
Friskis&Svettis Malmö