Friskis&Svettis Malmö


Historia

 

Föreningens bakgrund

3 september 1979 bildades föreningen Ski Club Skåne av Lasse Twetman, Arne Bredow och Peter Faleborn. Avsikten var bl a att förbereda skidåkare inför vintersäsongen med skidjympa. Efterhand som medlemsantalet ökade, utökades även antalet aktiviteter och jympatider.

Efter en tids samarbete med Friskis&Svettis Stockholm, beslöt årsmötet 1984 att ändra föreningens namn till Friskis&Svettis Malmö då vi ansåg att den huvudverksamhet vi än idag bedriver, dvs jympa och friskvård, blivit mindre knutet till namnet Ski Club Skåne.Friskis&Svettis Malmö är en ideell idrottsförening ansluten till Svenska Friidrottsförbundet och därigenom till Riksidrottsförbundet. Föreningen är också en del av F&S Riks. I dag har Friskis&Svettis Malmö cirka 22 000 medlemmar. Förutom våra 250 pass per vecka, arrangeras varje år en mängd olika aktiviteter som fester, produktaftnar, föreläsningar mm. Friluftsverksamheten som kallas PåTur bedriver allt från vandringar och cykelturer till teaterkvällar.


Från 17 juni 1987 äger föreningen hyresrätten till motionslokalen Parkmöllan (2 525 kvm) på Barkgatan. 1 januari 1997 fick vi ytterligare en anläggning, Ön på Limhamn (2 796 kvm). Vår tredje anläggning Heleneholm (4 137 kvm) på Ystadv. 19, öppnades i januari 2004 och 2 januari 2008 öppnade vi Johanneslust (3 922 kvm).

Samtliga anläggningar rymmer förutom många jympasalar bl a stora, fräscha gym, specialbyggda spinninglokaler, barnrum, cafeteria, solarier. På Parkmöllan har vi även en simhall och på Helenholm finns en välutrustad konferenslokal som går att hyra.


Viktiga årtal i föreningens historia

1979 3 september bildas föreningen Ski Club Skåne

1982 utökas skidjympan med traditionell jympa

1983 anställs fast personal

1984 ändrar Ski Club Skåne namn till Friskis & Svettis, Malmö

1987 övertas Parkmöllan och F&S Malmö får därmed en egen lokal

1989 startar F&S Malmö som första förening i Sverige ett eget gym

1997 invigs vår andra lokal – Ön

1997 börjar vi som första F&S-förening i landet med spinning

2001 byggs Ön ut med 600 kvm och verksamhet med sjukgymnastik startar

2002 invigs en ny spinninglokal på Ön

2003 införs ett nytt datoriserat kassa/inpasseringssystem

2004 invigs Heleneholm. Gymmet på Ön och Parkmöllan byggs ut

2005 byggs Heleneholm ut med två nya omklädningsrum och ett gym (765 kvm)

2006 får Heleneholm en spinningsal

2008 öppnas Johanneslust

2009 fyller föreningen 30 år. En jubileumstidning ges ut

2010 byggs gymmet på Heleneholm ut. Heleneholm är nu världens största F&S-anläggning

2011 byggs F&S 5:e anläggning Stadion, första anläggningen i Sverige med enbart gym

2013 flyttar kansliet från Barkgatan till Heleneholm

2014 öppnar Friskis&Svettis dotterbolag Träning i Framkant anläggingen Kronprinsen gym

2016 flyttar kansliet in i konferenssalen på Heleneholm

Första passet var på Kirsebergsskolan