Friskis&Svettis Malmö


F&S miljöpolicy

 

Friskis&Svettis Malmös Miljöpolicy

Friskis&Svettis Malmö följer de lagar och regler som rör miljön. Vi strävar efter att värna vår miljö i alla led genom föreningen. Alla nyanställda tar del av vår policy.

Friskis&Svettis Malmö värnar om miljön genom att

 • följa de lagar och förordningar som finns och om möjligt överträffa dessa
 • ha en handlingsplan för vårt miljöarbete och kontinuerligt uppdatera och utvärdera denna
 • så långt det är möjligt använda miljömärkta produkter som Svanen, Bra Miljöval, EU Ecolabel, Krav, MSC m fl
 • köpa ekologiskt och Fairetrade-märkt kaffe och te
 • sortera vårt avfall; papper, plast, glas, wellpapp, batterier, lampor
 • minimera användandet av kemikalier
 • vid nyinköp av vitvaror i första hand välja energieffektiva klass A+++ och bara i den mån det saknas välja en lägre klassificering (A++, A+)
 • använda miljömärkt skriv- och kopieringspapper
 • välja det mest skonsamma alternativet för miljön vid val av skrivare samt lämna tillbaka kassetter med förbrukad toner till leverantören
 • använda lågenergilampor i såväl inomhus- som utomhusbelysning
 • anpassa och förbättra våra resvanor för att minimera miljöpåverkan
 • använda el som är märkt med Bra miljöval
 • hushålla med naturresurser som el, papper, vatten mm
 • så långt det är möjligt köpa miljöanpassade tjänster och i första hand anlita företag med en väletablerad god miljöpolicy
 • så långt det är möjligt samordna inköp för att minska bilkörningen

Vi ska också involvera och fortlöpande utbilda alla nya medarbetare i vårt miljöarbete.