Friskis&Svettis Malmö


Dopingpolicy

 

Friskis&Svettis Malmö antidopingpolicy

Friskis&Svettis Malmö tar avstånd från allt användande av dopingpreparat. Policyn förbjuder villkorslöst användandet av doping hos medlemmar. Som idrottsförening och medlem i Riksidrottsförbundet följer vi de bestämmelser som gäller för alla idrottsföreningar. För mer information se www.rf.se/antidoping


Syfte
Friskis&Svettis Malmö vill arbeta aktivt mot användning av dopingpreparat för att skapa en trygg träningsmiljö och arbetsplats. Genom arbetet vill Friskis&Svettis Malmö bidra till en ökad kunskap hos medlemmarna. Friskis&Svettis Malmö arbetar aktivt för att förhindra användandet av dopingpreparat i samhället.


Mål

  • Friskis&Svettis Malmö ska vara en dopingfri träningsmiljö och arbetsplats.
  • På alla anläggningar syns antidopingpolicyn tydligt.
  • All personal har god kännedom om antidopingpolicyn och handlingsplanen.
  • Medlemmarna ska tydligt se att Friskis&Svettis Malmö tar avstånd från doping genom uppsatt information samt medlemsavtal.

Så här jobbar Friskis&Svettis Malmö mot doping:

1. Vi har en antidopingansvarig
Antidopingansvarig leder det förebyggande arbetet i föreningen. Antidopingansvarige har ett brett kontaktnät av kunniga och erfarna personer från bland annat Antidopingprojektet Malmö stad, Skåneidrotten, Dopingjouren, Antidopinggruppen på Riksidrottsförbundet och andra Friskis&Svettis-föreningar.


2. Riksidrottsförbundet genomför oanmälda dopingtester och vi samarbetar med polisen
Riksidrottsförbundet kan när som helst genomföra dopingtester hos Friskis&Svettis Malmö. Dessutom beställer föreningen föreningsprov från Riksidrottsförbundet och samarbetar med polisen.


3. Vi utbildar alla våra gyminstruktörer
Alla gyminstruktörer får grundläggande kunskaper om doping i sin grundutbildning. Övrig personal och funktionärer erbjuds utbildning i samband med interna utbildningsdagar.


4. Vi informerar våra medlemmar
Medlemsinformation om doping finns tillgänglig på hemsidan och antidopingpolicyn finns även på anslagstavlorna i gymmet på våra anläggningar.


Handlingsplan
Om jag som anställd eller ideell tränare misstänker att någon använder otillåtna medel på Friskis&Svettis Malmö informerar jag omgående antidopingansvarig. Antidopingansvarig agerar enligt nedanstående punkter.

  1. Antidopingansvarig ansvarar för att ett samtal sker med medlemmen och känner av läget utan att anklaga medlemmen.
  2. Antidopingansvarig informerar polisen och kontaktar eventuellt dopingjouren för att rådgöra.
  3. Vid stark misstanke beställs dopingtest.
  4. Antidopingansvarig och anläggningsansvariga stämmer av en gång i kvartalet samt om avstängning skett.