Friskis&Svettis Malmö


Medlemsavtal

 

MEDLEMSAVTAL

Välkommen som medlem i Friskis&Svettis Malmö!
Friskis&Svettis finns för att ge alla som vill möjlighet att hitta sin egen lust till rörelse. Vi vet att om träning ska bli av måste den vara kul. Och vi vet att rörelseglädje är personlig. Därför är vår träning på många olika sätt. Men oavsett vad du väljer är vår träning en upplevelse för både kroppen och sinnena. Vi är snarare i upplevelsebranschen än i hälsobranschen.

 

MEDLEMSKAPET

Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas till annan.

Som medlem i Friskis&Svettis Malmö (”Föreningen”) har du tillgång till olika medlemsförmåner.

Medlemsavgift erläggs årligen och per kalenderår (jan-dec). Återbetalning av medlemsavgiften kan inte ske.

Som medlem omfattas du av en olycksfallsförsäkring

Förutom vad som anges i detta medlemsavtal och i våra trivselregler är du skyldig att följa Föreningens stadgar (tillsammans ”Avtalet”). Du hittar våra trivselregler och stadgar

Medlem kan uteslutas eller stängas av i enlighet med vad som anges i stadgarna.

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter.

Medlemskapet i Föreningen innebär att dina personuppgifter behandlas för att fullfölja Föreningens förpliktelser mot dig.

De ändamål som vi behandlar dina personuppgifter för är följande

  1. Administration av medlemskapet;
  2. Tillhandahållande av träning och träningsstatistik;
  3. För att kunna ge dig information och nyheter om verksamheten; och
  4. För att kunna genomföra medlemsundersökningar

De personuppgifter som behandlas är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, ålder/födelsenummer/personnummer, användarnamn, lösenord, foto, bankrelaterade uppgifter för din betalning, samt uppgifter som du självmant och frivilligt uppger såsom uppgifter som genereras vid din träning (träningsstatistik)

Vi behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem i Föreningen samt max 24 månader därefter.

Du kan återkalla ditt medgivande till behandling under punkterna c) och d) ovan, och vi upphör då med behandling av dina personuppgifter för de ändamålen. Övriga punkter är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla detta avtal och kan därför som utgångspunkt inte återkallas.

Den som är Föreningens kontaktperson för personuppgifter och Dataskyddsförordningen är Föreningens verksamhetschef. Kontakta gärna oss om du har frågor om vår behandling av personuppgifter eller vill veta vilka personuppgifter om dig som finns registrerade.

Dina personuppgifter lämnas inte ut till annan tredje part än Friskis&Svettis Riks, annan Friskis&Svettis förening, Riksidrottsförbundet, vår IT-leverantör samt till Fritidsförvaltningen i Malmö kommun.

Är du yngre än 18 år, måste din vårdnadshavare skriftligen godkänna att vi behandlar dina personuppgifter enligt ovan.

Ytterligare information om vad som gäller återfinner du i vår policy för behandling av personuppgifter som finns på föreningens hemsida

 

TRÄNING & TRÄNINGSKORT

Ditt träningskort är personligt. Träningskort kan överlåtas till annan person mot en administrativ avgift, den som övertar träningskortet kan inte överta medlemskapet och måste därför betala egen medlemsavgift.

Om du är under 18 år måste din vårdnadshavare skriftligen godkänna att du köper träningskort. Se även vad som gäller om behandling av barns personuppgifter ovan.

Pris för våra olika träningskort framgår av Föreningens hemsida.

Ditt träningskort gäller endast hos Föreningen.

Förlorat träningskort kan ersättas mot en administrativ avgift

Träningskort måste alltid uppvisas för att du ska kunna träna

Träningskort garanterar inte plats, du tränar alltid i mån av plats

All träning sker på egen risk och under eget ansvar

Vår träning och vad vi erbjuder, vårt schema och bokningsregler samt annan information om träning framgår på vår hemsida

Det åligger dig som medlem att vid träning följa våra vid var tid gällande trivselregler för uppförande och ordning. Aktuella trivselregler finns på Föreningens hemsida

Föreningen accepterar ingen dopning och följer Riksidrottsförbundets antidopingpolicy. Slumpvisa dopingkontroller förekommer. Den som gör sig skyldig till dopning blir avstängd.

Träningskort kan frysas. Villkor för detta finns på Föreningens hemsida

Träningskort återbetalas ej.

Träningskort med särskilda villkor (t ex ålder, studier) finns. Villkor för dessa träningskort finns på Föreningens hemsida

För köp av träningskort via autogiro se våra villkor som gäller autogiro på vår hemsida

 

ÅNGERRÄTT (enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL))

Om du tecknar ditt medlemskap och betalar din medlemsavgift och ditt träningskort via föreningens hemsida har du möjlighet att ångra ditt köp inom 14 dagar från köpet (ångerfristen). Ångerrätten gäller enbart köp via internet.

Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den betalning som vi har mottagit från dig, med avdrag för en summa motsvarande värdet av den träning du deltagit i under ångerfristen.

Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela Föreningen detta på ett klart och tydligt sätt innan ångerfristen löper ut. Kontaktuppgifter framgår på Föreningens hemsida.

 

ÖVRIGA AVTALSVILLKOR

Föreningen har rätt att ensidigt ändra dessa avtalsvillkor. Ändringarna träder i kraft från och med 45 dagar efter det att de publicerades på Föreningens hemsida. Om ändringen är till väsentlig nackdel för dig som är medlem har du rätt att säga upp Avtalet med 30 dagars uppsägningstid från det att ändringen publicerades för Föreningens hemsida.

Svensk rätt gäller för detta Avtal