Friskis&Svettis Malmö


Du är försäkrad

 

SOM MEDLEM I FRISKIS&SVETTIS MALMÖ ÄR DU OLYCKSFALLSFÖRSÄKRAD I SVEDEA

Gäller vid olycksfallsskada som drabbar den försäkrade under deltagande i motionspass anordnade av Friskis&Svettis Malmö samt vid resa direkt till och från passet.Vad är en olycksfallsskada?
En olycksfallsskada är en händelse, med påverkan utifrån, som inträffar plötsligt och oförutsett och leder till att du skadas.Vad räknas inte som olycksfallsskada?
Skador som orsakats av förslitning, överbelastning eller överansträngning räknas inte som en olycksfallsskada och ersätts vanligtvis inte, även om dina besvär infunnit sig i samband med idrott. Ersättning för invaliditet är högst fem basbelopp.Hur går jag tillväga?
Om du har oturen att skada dig, så ta kontakt med receptionen på anläggningen där olyckan skedde så hjälper de dig.

försäkring