Friskis&Svettis Malmö


Att vara medlem

 

Medlemskap

Som medlem i Friskis&Svettis Malmö är du välkommen till alla våra anläggningar och det är bara du som är medlem som får utnyttja faciliteter som solarier, bastu och simhall.
Medlemsavgiften är 200 kr för vuxna, studerande och seniorer och 100 kr för barn och ungdomar (upp till det år du fyller 19). Medlemsavgfiten erläggs per kalenderår (jan-dec).

RÄTTIGHETER  –

som medlem äger du demokratisk rätt att bestämma i föreningen genom att delta på årsmötet, som är högsta beslutande organ jämte styrelsen, vars medlemmar i sin tur valts av årsmötet.
Som medlem har du rätt att lösa träningskort samt delta i all verksamhet och alla sammankomster anordnade av föreningen. Du har dessutom rätt att ta del av alla de erbjudanden och rabatter som erbjuds föreningens medlemmar.

SKYLDIGHETER –

föreningens medlemmar har på årsmötet fastställt föreningens stadgar.
Som medlem är det din skyldighet att följa föreningens stadgar, trivselregler och det medlemsavtal du tecknat i samband med att du blivit medlem i föreningen.

 

LÄS MER om vad medlemskapet innebär under förenings stadgar: klicka här