Friskis&Svettis Malmö


Malmö stad, personal

 

NU HAR VI förenklade beställnings- och köprutiner när det gäller kort till Friskis&Svettis.

GÅ IN PÅ Malmö stads intranät – Komin – och läs mer, eller kontakta din personalavdelning.