Friskis&Svettis Malmö


Vårt kortsystem

 

Förutom våra specialkort har vi 4 stora kort:
Kombikort * Gruppkort * Gymkort * Jympakort


AUTOGIRO
– som numera finns både med och utan bindningstid, är ditt bästa alternativ.


KOMBIKORT
Ingår: gym, all Jympa, all gruppträning såväl ute som inne samt bad på Parkmöllan.


GRUPPKORT
Ingår: all gruppträning med och utan redskap såväl ute som inne.


GYMKORT
Ingår: individuell träning i alla våra gym


JYMPAKORT
Ingår: all gruppträning inomhus utan redskap: all jympa, all dans, Aerobics, alla flexpass, all yoga samt uteträning. Är du senior ingår även Cirkelfys soft


MEDLEMSKAP
Som medlem i Friskis&Svettis Malmö är du välkommen till alla våra anläggningar och det är bara du som är medlem som får utnyttja faciliteter som solarier, bastu och simhall. Medlemskap gäller per kalenderår.


ENGÅNGSAVGIFT
är en möjlighet för dig som medlem att prova på aktiviteter till vilka du inte innehar ett giltigt träningskort. I samband med registrering av ett nytt medlemskap erbjuder vi gratis prova-på-träning.


TRÄNINGSKORT
ger dig som medlem tillträde till Friskis&Svettis Malmös alla 6 anläggningar. Giltighetstiden börjar gälla från inköpsdatum. Alla kort är personliga.

 

NÄR GILTIGHETSTIDEN STRÄCKER sig över ett årsskifte, måste du betala medlemsavgift för det nya kalenderåret för att kortet ska fortsätta gälla. Frysning av 12-månaderskort är tillåtet mot en avgift på 200 kr (gäller inte Autogiro). Den kortaste tid du kan frysa ditt kort är 30 dagar, den längsta 360 dagar.


KLIPPKORT
gäller som ett Kombikort (se ovan).


FAST TID
garanterar plats på ett schemalagt Vatten- eller Enkeljympapass, en gång per vecka under en termin. Innehavare av fast tid äger inte rätt till ersättning om ett schemalagt pass utgår pga helgdag.


PRISGRUPPER
Barn mellan 2 och 12 år har specialpris på klippkort och engångsavgifter till våra aktiviteter för barn.


UNGDOMSPRIS
gäller från det år du fyller 13 t o m det är du fyller 19. Vid köp ska ålder kunna styrkas.


SENIORER
Är du 65 år eller äldre eller om du är förtidspensionär kan du köpa kort till reducerat pris. Vid köp ska ålder kunna styrkas eller intyg om förtidspension kunna uppvisas.


ARBETSSÖKANDE/REHAB
är ett 1-månads alt 3-månaders Kombikort till reducerat pris för dig som är arbetssökande eller långtidssjukskriven. Kortet gäller veckans alla dagar men vardagar måste träningen påbörjas senast kl 16.00. Sommartid gäller kortet anläggningens öppettider. Vid köp ska du kunna uppvisa ett aktuellt intyg från arbetsförmedlingen eller försäkringskassan.


SOM STUDENT
har du väldigt förmånliga priser mot uppvisande av intyg. Du ska vara innehavare av giltig studentlegitimation.


AUTOGIRO
anger priset per månad vid tecknande av ett löpande Autogiroavtal. Första månadsavgiften betalas kontant på plats vid köpet. Observera att du binder dig för ett år när du tecknar Autogiro och att det därefter gäller löpande till avtalet sägs upp. Det går inte att frysa ett Autogiroköp. Observera också att medlemsavgiften inte dras via Autogiro.

 

DU SÄGER UPP ditt Autogiro genom att fylla i ett formulär i en reception.


AUTOGIRO UTAN BINDNINGSTID
är en något dyrare variant av Autogiro men där du saknar bindningstid. Uppsägningstiden är en månad.


ÖVERLÅTELSE AV KORT
Du kan överlåta ditt kort till någon annan, men du måste själv ordna det hela.