Friskis&Svettis Malmö


Kortpriser 2017

 

– med reservation för ändringar
Vårt BG: 388-6876

Autogiro – ditt bästa alternativ

Vuxen

12 mån Autogiro
Kombikort: 299 kr/mån

Gruppkort: 279 kr/mån
Gymkort: 239 kr/mån
Jympakort: 239 kr/mån

Observera att första inbetalningen måste göras på plats i en reception.
Bindningstid 12 månader, därefter löpande tills avtalet sägs upp av medlem.
Efter bindningstidens slut är uppsägningstiden 1 månad.


Senior, studerande*, ungdom**

12 mån Autogiro
Kombikort: 229 kr/mån

Gruppkort: 209 kr/mån
Gymkort: 189 kr/mån
Jympakort: 169 kr/mån

Observera att första inbetalningen måste göras på plats i en reception.
Bindningstid 12 månader, därefter löpande tills avtalet sägs upp av medlem.
Efter bindningstidens slut är uppsägningstiden 1 månad


Autogiro – utan bindningstid

Vuxen
Kombikort: 399 kr/mån

Gruppkort: 369 kr/mån
Gymkort: 339 kr/mån
Jympakort: 329 kr/mån

Observera att första inbetalningen måste göras på plats i en reception.
1 månads uppsägningstid


Senior, studerande*, ungdom**
Kombikort: 329 kr/mån

Gruppkort: 309 kr/mån
Gymkort: 289 kr/mån
Jympakort: 279 kr/mån

Observera att första inbetalningen måste göras på plats i en reception.
1 månads uppsägningstid

FÖR FRÅGOR OM AUTOGIRO, ring Lisel, 040–664 62 47, tisdag kl 10.00–12.00 eller torsdag kl 14.00–16.00.
Du kan också skicka e-post till Lisel
 (klicka på namnet).


Medlemskap

Eftersom vi är en förening är medlemskap obligatoriskt och löses varje kalenderår. 

Vuxen, senior, studerande: 200
Från den 1 oktober till den 31 december sänker vi medlemsavgiften för gruppen ovan till 100
Barn, ungdom: 100
Ungdom är du t o m det år du fyller 19


Engångsavgift, medlemmar

Vuxen: 100
Senior, studerande, ungdom: 80
Barn: 40

Engångsavgift, prova på (testträning)

Ej medlem: 50 kr (gäller en gång)


Prova på två veckor, endast 99 kr

Medlemsavgift tillkommer


Våra träningskort, engångskostnad

KOMBIKORT

Vuxen
12 månader: 3 700

6 månader: 2 500
1 månad: 800

Senior, studerande, ungdom
12 månader: 2 800
6 månader: 1 750
1 månad: 600


GRUPPKORT

Vuxen
12 månader: 3 400

6 månader: 2 300

Senior, studerande, ungdom
12 månader: 2 550
6 månader: 1 600


GYMKORT

Vuxen
12 månader: 2 950

6 månader: 2 000
3 månader: 1 500

Senior, studerande, ungdom
12 månader: 2 400
6 månader: 1 500
3 månader: 1 100


JYMPAKORT

Vuxen
12 månader: 2 900
6 månader: 2 000

Senior, studerande, ungdom
12 månader: 2 050
6 månader: 1 300


KLIPPKORT 10 klipp***

Vuxen: 900
Senior, studerande, ungdom: 700
Barn: 330


KLIPPKORT 15 klipp***

Vuxen: 1 200
Senior, studerande, ungdom: 850
Barn: 450


SOMMARKORTET

Vuxen: 995
Ungdom: 595**
Gäller juni, juli, augusti


ARBETSSÖKANDE/REHAB
3 månader: 800****
1 månad: 300****


TERMINSKORT
Fast tid Vattenjympa: 1 200
Fast tid Enkeljympa: 600


SIMHALL

Vuxen
Engångsavgift: 60
Klippkort, 10 klipp: 500***
Årskort, 12 månader: 1 500

Senior, studerande, ungdom
Engångsavgift: 50
Klippkort, 10 klipp: 400***

Barn
Engångsavgift: 40
Klippkort, 10 klipp: 300***


Personlig tränare (PT)

PT

20 gånger: 10 000 / 500 per timme
10 gånger: 6 000 / 600 per timme
5 gånger: 3 250 / 650 per timme
3 gånger: 2 100 / 700 per timme
1 gång: 750

PT Duo
10 gånger: 10 000
3 gånger: 3 300
1 gång: 1 200

Vägning/kroppsmätning med konsultation, 25 min: 300
Fystest: rörlighet, styrka, kondition samt kroppsmätning: 650


* Som student ska du vara innehavare av giltig studentlegitimation
** Från det år du fyller 13 t o m det år du fyller 19
*** Giltigt 12 månader från inköpsdatum
**** Gäller både vardagar och helger. Vardagar ska inpassering ske senast kl 16.00


VI TAR EMOT Friskvårdscheckar från Actiway och Min Friskvård. Du som har en check kan lösa in denna i våra receptioner mot något av våra kort.


CHECKARNA ÄR PERSONLIGA och får inte överlåtas. Du måste använda hela beloppet på checken eller kupongen, du kan alltså inte få pengar tillbaka. Och självklart ska du kunna legitimera dig. Sen är du välkommen till våra aktiviteter.IF FRISKIS&SVETTIS MALMÖ är inte redovisningsskyldig för moms.