Friskis&Svettis Malmö


Kortförklaringar

 

Medlemsavgift

Friskis&Svettis Malmö är en ideell förening.
I vår medlemsavgift ingår försäkring, nyhetsbrev och rösträtt på årstmötet

Autogiro 12 månader

anger priset per månad vid tecknande av ett löpande autogiroavtal.
Autogiro erbjuder vi på våra Kombikort, Gymkort och Jympakort.
Första månadsavgiften förskottsbetalas antingen kontant i kassan eller dras från ditt kort vid betalning i vår webshop.
Observera att du binder dig för ett år när du tecknar autogiro och det därefter gäller löpande till avtalet sägs upp.
Det går inte att frysa autogiroköp.
Du säger upp ditt autogiro på någon av våra anläggningar.

Autogiro utan bindningstid

som ovan fast utan bidningstid. Uppsägningstiden är 1 månad.

Kombikort

All inclusive! I vårt Kombikort ingår all träning
- gruppträning såväl inne som ute
- tillgång till alla våra gym
- tillgång till vår simbassäng på Parkmöllan
- en Individuell instruktion med någon av våra gyminstruktörer
Kombikortet kan köpas på autogiro med eller utan bindningstid, som 12-, 6- och 1-månadskort

Gymkort

För dig som gillar att vara i gymmet! I vårt Gymkort ingår
- tillgång till alla våra gym
- en Individuell instruktion med någon av våra gyminstruktörer
Gymkortet kan köpas på autogiro med eller utan bindningstid, som 12-, 6-, 3- och 1-månadskort

Jympakort

Vår gruppträning utan redaskap! I Jympakortet ingår
- all gruppträning som inte innehåller redskap dvs cirkelfys soft, core, flex, jympa, koreografi, löpning och yoga
- en Individuell instruktion med någon av våra gyminstruktörer
Jympakortet kan köpas som autogiro med eller utan bindningstid, som 12- och 6-månaderskort.

Klippkort

Våra klippkort gäller som ett Kombikort.
Klippkort kan köpas som 10- eller 15-klippkort.
Klippkorten är giltiga 12 månader från inköpsdatum.

Fast tid

Garanterar plats på ett schemalagt Vattenjympa eller Enkeljympapass, en gång per vecka under en termin. Innhavaren av fast tid äger inte rätt till ersättning om ett schemalagt pass utgår pga helgdag.

Sommarkort

Är giltigt under perioden juni-augusti varje år. I Sommarkortet gäller som ett Kombikort dvs all inclusive!

Engångsavgift

Är en möjlighet fördig som medlem att testa någon av våra träningsformer till vilka du inte har ett giltigt träningskort. I samband med registrering av nytt medlemsskap erbjuder vi alltid ett tillfälle med gratis prova-på träning för dig som medlem.

Barnkort

Vårt barnkort gäller fr o m det år du fyller 2 år t o m det år du fyller 12 år.
Barnkortet finns som 10- eller 15-klippkort
Barnkortet gäller våra specifika barnpass – Familj, Junior och Familjefys
men även all vår gruppträning tillsammans med vuxen fr o m det år du fyller 7 år. Viss gruppträning (Spin, Indoor Walking och Cirkelgym) rekommenderar vi att du är minst 150 cm lång.
Barnkorten är giltiga 12 månader från inköpsdatum.

Ungdomskort – alltid 25% rabatt

Våra ungdomskort gäller fr o m det år du fyller 13 år t o m det år du fyller 19 år.
Ungdomspriserna gäller såväl på Kombikort, Gymkort och Jympakort.
Du är välkommen på all träning inklusive gym på egen hand fr o m det år du fyller 13 på våra bemannade anläggningar.
Under obemmand tid får du träna i gymmet fr o m det år du fyller 16 år. Detta gäller även om du är i sällskap med en vuxen.

Studentkort – alltid 25% rabatt

Våra studentpriser gäller mot uppvisande av studentintyg, studentkort eller motsvarande.
Intyget/kortet måste visas upp varje gång du förnyar ditt kort.
Studentpriserna gäller såväl på Kombikort, Gymkort och Jympakort.

Seniorkort – alltid 25% rabatt

Våra seniorpriser gäller fr o m det år du fyller 65.
Vid köp ska ålder kunna styrkas.
Seniorpriserna gäller såväl på Kombikort, Gymkort och Jympakort.

FaR-kort

För dig som fått Fysisk aktivitet på Recept.
Kortet gäller för 12 träningstillfällen i 4 månader och ger tillgång till att träna valfria tider på de träningsformer som ingår.
I FaRkortet ingår:
- alla softpass, gym, spin, indoor walking, yoga och ledjympa
- en Individuell instruktion med någon av våra gyminstruktörer
Kontakta våra anläggningar för mer information

Frysa kort

Det går endast att frysa årskort. Till en kostnad av 200 kr går det bra att frysa ditt kort i minst 1 månad, max 1 år, detta gör du över disk på någon av våra träningsställen.
Det går inte att frysa autogiro. Har du ett obundet autogiro har du 1 månads uppsägning. Har du ett bundet autogiro (12-månader) gå det inte att frysa kortet under bindningstiden. Efter 12 månader har du 1 månads uppsägningstid.
Har du som motionär ett läkarintyg är det gratis att frysa kortet.