Friskis&Svettis Malmö

Nyheter

Din integritet är viktig!

24 maj, 2018 Karusell
FS2018_002

Vi på Friskis&Svettis Malmö anser att personlig integritet är en grundläggande rättighet och att du alltid ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Så har vi alltid sett på saken och så kommer vi fortsätta att se på saken.

GDPR, General Data Protection Regulation, är en ny EU-förordning som börjar gälla den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen, PUL.

Med anledning av GDPR har vi förtydligat vårt medlemsavtal och kompletterat dem med en policy för hur vi behandlar personuppgifter. Där beskrivs mer utförligt hur vi sparar och analyserar din personliga information. Vi på Friskis&Svettis Malmö behandlar dina personuppgifter för att på bästa sätt kunna tillhandahålla dig de tjänster vi erbjuder.

När vi samlar in och behandlar dina personuppgifter berättar vi hur och varför. Vi skulle aldrig få för oss att sälja dina personuppgifter till andra. Du är alltid välkommen in på någon av våra anläggningar om du har frågor eller funderingar, det går också bra att mejla till friskis@malmo.friskissvettis.se

Du behöver inte göra något just nu. Nästa gång du bokar pass i schemat eller förnyar ditt träningskort/medlemskap kommer vi be dig godkänna att du har tagit del av vårt medlemsavtal. Du hittar medlemsavtalet och annat som rör ditt medlemskap här