Friskis&Svettis Malmö


Kansli

 

040–643 40 00
Ystadvägen 19, 214 30 Malmö
Fax: 040–611 57 31
Postgiro: 44 36 32-5 Bankgiro: 388-6876

Vill du skicka e-post, klicka på KONTAKTA OSS längst till höger uppe i menyn eller klicka här: Kontakta oss