Friskis&Svettis Malmö


Anläggningar

 
onhemny

Ön


FRISKIS&SVETTIS MALMÖ har fem anläggningar där vi varje vecka erbjuder cirka 300 träningspass, stora, fräscha gym, barnrum, cafeteria, solarier och bastu. Stadion, vår senaste lokal, är ett renodlat gym.

PÅ PARKMÖLLAN HAR vi även en simhall och på HELENEHOLM finns en välutrustad konferenslokal som går att hyra. Dessutom arrangeras varje år en mängd olika aktiviteter som fester, produktaftnar, föreläsningar mm.


LITE HISTORIA
Från 17 juni 1987 äger föreningen hyresrätten till motionslokalen Parkmöllan. 1 januari 1997 fick vi ytterligare en anläggning, Ön på Limhamn. Vår tredje anläggning, Heleneholm, som är världens största Friskis&Svettis-anläggning, öppnades i januari 2004 och 2 januari 2008 öppnade vi Johanneslust. Vår senaste anläggning Stadion som är ett renodlat gym, öppnade 4 januari 2011.


KANSLI
Ystadvägen 19, 214 30 Malmö, 040–643 40 00. Fax: 040–611 57 31
Postgiro: 44 36 32-5 Bankgiro: 388-6876