Friskis&Svettis Malmö

Månadsarkiv: januari 2018

Nya passnamn

23 januari, 2018

FS2018_008

 

För att stärka vår gemensamma kommunikation lanserar Friskis&Svettis Riks en del nya riktlinjer om hur passnamnen ska skrivas framöver.

I det stora hela är det inte mycket som förändras i Friskis Malmös utbudslista och framför allt påverkas inte innehållet i passen!

Tidsangivlens 55 kommer att försvinna. Tidsangivelse kommer framöver endast att anges om passet är kortare eller längre än 60 min.

Spinning ersätts med Spin och just Spin 55 blir Spin distans.

Vår träning för barn Junior, får namnet Juniorfys
Vår jympa för dig med intellektuell funktionsnedsättning byter namn från Enkel till Enkeljympa

därutöver kommer enstaka små kosmetiska förändringar successivt att införas under våren 2018.